Manga
Foto: Pixabay
Gratis

Mangategnekurs for større barn og ungdom på Asker bibliotek

Torsdagen i vinterferien tilby biblioteket gratis mangategnekurs for ungdom fra 12-16 år. Mangategneren Benedicte Luane Kristensen vil forteller om mangategning og vise fram kunsten sin. Etterpå kan alle tegne selv og få god hjelp av henne. Ta gjerne med egne tegnesaker.

Gratisbilletter kan hentes i skranken fra 1. februar

Bilde fra Pixabay

Mer om Asker bibliotek