Une Cecilie Oksvold og boken "Friluftsfersking"
Foto: Harald Wanvik
Gratis

Une Cecilie Oksvold kommer til Asker bibliotek med sitt inspirerende foredrag "Naturen som mentalt pusterom".

Etter å ha vært preget av angst og depresjon siden barndommen, fant Une Cecilie som 24-åring et mentalt pusterom ute i naturen. Siden den gang har hun vært en aktiv friluftsfersking. Boken Friluftsfersking forteller om hennes vei ut av sofaen og inn i naturen, og hvordan hun takler kunnskapsmangel og mørkeredsel, men også får en mengde mestringsopplevelser.

Dette er et inspirerende foredrag om et lavterskel friluftsliv som viser at man ikke trenger å gå lengst, bære tyngst eller ta de tøffeste turene for få de store naturopplevelsene.

Foto: Harald Wanvik

Mer om Asker bibliotek