.
Gratis

Liv Holmesland kommer til Asker bibliotek for å snakke om Slemmestads industrihistorie.

Liv Holmesland var tidligere biblioteksjef i Røyken. Hun arbeider i dag som bibliotekar på Slemmestad bibliotek der hun også har ansvaret for Cementmuseet. Holmesland har god kjennskap til Slemmestads historie og industrihistorie. I foredraget vil Holmesland fortelle om sementfabrikkens etablering og virksomhet, fra begynnelsen i 1890-årene og frem til fabrikkens avvikling hundre år senere, men også hva fabrikken betød for samfunnet og menneskene som arbeidet der.

Mer om Asker bibliotek