Klokketårn
Gratis

Samfunnsgeograf og historiker Tor Wisting kommer til Asker bibliotek med kulturguiden "Oppdag Asker"

Tor Wisting har lang erfaring som fagredaktør i tidsskrifter og som forfatter, blant annet av årbøker.  I dag er han sentral i Billingstad historielag, og i samarbeid med historielagene i Asker.

Boken OPPDAG ASKER er et resultat av et samarbeid med historielagene i Asker.

Den nye Asker kommune har mange interessante «severdigheter» som i mange tilfelle er lite kjent blant hele befolkningen. Denne guiden viser et utvalg av disse i kortform, men er ment som inspirasjon til å søke mer kunnskap om det som for hver enkelt er mest interessant.

Mer om Asker bibliotek