Korps
Gratis

Vi tilbyr musikklek og spill i SFO-tiden for 10-15 motiverte SFO barn 8 onsdager høsten 2021.

Elevene vil få opplæring av profesjonell musikkpedagog på kornett og baryton. I løpet av disse ukene vil elevene få kunnskap om instrumentet, grunnleggende blåseteknikk, enkel note- og rytmelære og å spille på gehør, alt gjennom et lekende musikkpedagogisk opplegg. Målet er å introdusere barna for musikkinstrumenter og musikk kultur. Vi har i tillegg faglige mål, som er av en slik art at om musikantene ønsker vil kunne melde seg inn i Arnestad skolekorps og fortsette opplæringen. De kan også melde seg inn i kulturskolen og fortsette opplæringen der. Kurset passer utmerket for de som ønsker å finne ut om musikk er en aktivitet som passer sitt barn.

De faglige målene omfatter at alle skal ha et register fra enstrøken C til enstrøken G i løpet av kurset. Vi arbeider med gehørutvikling fra ulike innfallsvinkler, gjennom både stemmebruk, rytmiske øvelser og instrumentbeherskelse. Vi vektlegger at barna skal bli trygg i gruppen, lære å håndtere instrumentet, få lyd og spille minst fire gehørsanger. Vi lærer videre bort fire forskjellige noteverdier, som benyttes i gehørsangene og andre typer leker/øvelser.

Mer om Arnestad Skolekorps
Korps