To hender som holder hverandre
Foto: NakuHel
Gratis

Pårørende skal bli SETT,MØTT og HØRT! Kom og møt kommunens pårørendekoordinator Anne Bagstevold, en god prat gjør godt.

Å være pårørende er en balansekunst

Det å være pårørende for en man er glad i kan oppleves som svært meningsfullt, samtidig som det kan være utfordrende, både følelsesmessig og praktisk. Av og til kan det være godt med litt støtte. Derfor er det nå ansatt en pårørendekoordinator i Asker kommune.

Ta gjerne kontakt hvis du f.eks.:

• har behov for å prate om din rolle som pårørende

• føler at rollen som pårørende er i ferd med å bli for stor

• har behov for å komme i kontakt med andre pårørende

• lurer på hvordan søke om tjenester eller avlastning

• synes det er vanskelig å finne informasjonen på kommunens nettsider

…eller bare har behov for å ha en å snakke med.

Mer om Anne Bagstevold, pårørendekoordinator i Asker kommune