Steiner på blikkstilt vann
Gratis

Opplever du søvnvansker som går ut over hverdagen og ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter? Friskliv Asker arrangerer søvnkurs for deg over 18 år som enten: -sliter med å sovne om kvelden -sover urolig -våkner for tidlig flere ganger i uken - og opplever at dette går ut over hverdagen.

Kurset "sov godt" er utarbeidet av Helsedirektoratet og består av fire samlinger à to timer fra tirsdag 19. mai 2001 Kurset holdes digitalt på Zoom.

Påmelding til:

Kurslederne tar kontakt etter påmelding med informasjon og lenke til zoom-kurset.

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Aktiv fritid