Polski

Aplikacja AiA: 1000 NOK na zorganizowane aktywności rekreacyjne w semestrze wiosennym 2021

Jesienią 2020 r. otrzymali Państwo, jako opiekunowie dzieci między 6 a 18 rokiem życia uczęszczających do szkół znajdujących się w gminie Asker, ofertę umożliwiającą ubieganie się o zwrot 1000 NOK za zorganizowane aktywności rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.

Obecnie Państwa dziecko otrzymało kolejne 1000 NOK, które dostępne jest poprzez aplikację AiA. Fakturę za zorganizowane aktywności, w których bierze udział Państwa dziecko, można opłacić bezpośrednio poprzez aplikację AiA lub na naszej stronie internetowej.

W semestrze wiosennym dostępne są trzy metody płatności.

  1. Opłać fakturę przy użyciu numeru KID w aplikacji AiA.
  2. Zapłać stosując rozwiązania, z których korzystają poszczególne drużyny sportowe (Min Idrett, Weborg, Spond itd.). Niniejsze rozwiązanie będzie dostępne pod koniec lutego, wyślemy wówczas do Państwa SMS.
  3. Jeżeli opłacili już Państwo zajęcia mające odbyć się w semestrze wiosennym 2021 r. , podobnie, jak w zeszłym roku, mogą Państwo ubiegać się o zwrot zapłaconej kwoty. Należy pamiętać o dołączenie rachunku na wpłaconą kwotę. Jeżeli z rachunku nie wynika jasno jakie jest nazwisko dziecka lub też do jakiej drużyny/związku należy muszą Państwo dołączyć także potwierdzenie członkostwa dziecka.

Uwaga: Termin wykorzystania środków dostępnych w aplikacji AiA upływa 15 czerwca 2021 r.

Celem karty rekreacyjny jest zwiększenie przynależności i uczestnictwa dzieci i młodzieży w stałych, zorganizowanych aktywnościach kulturowych i sportowych (za stałą aktywność uznaje się taką, która odbywa się przynajmniej 8 razy w ciągu półrocza).

Kwota przyznawana jest osobiście, jedynie uczeń jest zarejestrowany w aplikacji AiA. Nazwisko ucznia pozyskiwane jest z dziennika klasowego. W badaniu, mającym na celu przetestowanie opisywanego rozwiązania biorą udział następujące szkoły:

  • szkoły podstawowe: Blakstad, Bondi, Drengsrud, Hagaløkka, Jansløkka, Rønningen, Vardåsen og Vettre
  • gimnazja: Borgen, Risenga og Solvang
  • szkoła średnia w Asker

Aby móc skorzystać z rabatu w kwocie 1000 NOK na aktywności rekreacyjne odbywające się w sezonie wiosennym 2021 należy kliknąć w link, który otrzymają Państwo SMS-em lub mailowo. Jeżeli uczeń ma dwoje opiekunów oboje otrzymają jednakowy dostęp. Po wykonaniu opłaty lub złożenia wniosku o zwrot poniesionych kosztów imię i nazwisko dziecka zostanie zaznaczone na szaro i będzie znajdowało się w rubryce dla wnioskujących.

W przypadku problemów z zalogowaniem się do aplikacji prosimy o wysłanie e-maila na adres: . Prosimy o kliknięcie w link przesłany do Państwa SMS-em zanim poproszą Państwo o pomoc.

Prosimy o zalogowanie się przy pomocy nazwy użytkownika otrzymanej SMS-em lub mailowo, z zastosowaniem norweskich liter.

* Kliknij: http://www.asker.nods.no/BufDir
* Wybierz: „Użytkownik chce się zalogować” („Her bruker vil logge meg på”).
* Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Jeżeli dotychczas nie stworzyłeś nazwy użytkownika lub nie pamiętasz hasła, kliknij „Nowe hasło” („Nytt passord”).

Po zalogowaniu się należy kliknąć: opłata – zorganizowane aktywności rekreacyjne  (betaling – organiserte fritidsaktiviteter)

Z poważaniem, gmina Asker

 

Gmina Asker testuje kartę rekreacyjną dla dzieci i młodzieży

W 2020 r. gmina Asker jako jedna z pierwszych gmin przetestowała pilotażowo kartę rekreacyjną. Dzieci i młodzież między 6 a 18 rokiem życia, uczęszczające do wybranych szkół znajdujących się w pobliżu centrum gminy Asker otrzymują 1000 NOK w ciągu jednego półrocza na pokrycie kosztów zorganizowanych aktywności rekreacyjnych w związku z prowadzonym projektem pilotażowym.  Dostęp do opisywanej kwoty uzyskać można za pośrednictwem aplikacji AiA.

Urząd ds. Dzieci, Młodzieży i Rodzin (Bufdir) otrzymał zlecenie od Ministerstwa ds. Dzieci i Rodziny mające na celu przetestowania rozwiązania dotyczącego organizacji czasu wolnego dla wszystkich dzieci pomiędzy 6 a 18 rokiem życia, a także pilotażowego wypróbowania go w niektórych gminach (gminach testowych). Celem karty rekreacyjnej jest to, aby więkrza liczba dzieci i młodych ludzi brała udział w stałych, zorganizowanych aktywnościach. Uczestnictwo w aktywnościach rekreacyjnych jest ważne, ponieważ pomaga uniknąć wykluczenia.

Czym jest narodowa karta rekreacyjna?

W gminie Asker dostępna jest już aplikacja AiA, w której można uzyskać rabat na szereg zajęć prywatnych, przy pomocy wspomnianej aplikacji testowana jest obecnie karta rekreacyjna. Karta rekreacyjna ma na celu pokrycie opłat związanych z uczestnictwem dzieci i młodzieży w stałych, zorganizowanych aktywnościach związanych z kulturą i sportem, przy czym oferta dotyczy dzieci, które w bieżącym roku szkolnym ukończyły od 6 do 18 lat.

Rozwiązanie w postaci karty rekreacyjnej należy wdrażać w połączeniu z Oświadczeniem Rekreacyjnym (Fritidserklæringen), które ma na celu umożliwienie wszystkim dzieciom, bez względu na sytuację finansową i społeczną, w której znajdują się ich rodzice, regularne uczestniczenie w przynajmniej jednej zorganizowanej aktywności rekreacyjnej wraz z innymi dziećmi.

Którzy uczniowie uczestniczą w projekcie pilotażowym i mogą otrzymać zwrot pieniędzy?


Projekt testowy, w którym bierze udział gmina Asker dotyczy dzieci między 6 a 18 rokiem życia, uczęszczających do szkół zlokalizowanych w pobliżu centrum gminy Asker/strefy 3, tj.: szkół podstawowych Rønningen, Hagaløkka, Drengsrud, Vardåsen, Jansløkka, Bondi, Vettre i Blakstad, gimnazjów Borgen, Solvang i Risenga, a także szkoły średniej w Asker. Wszyscy uczniowie wymienionych szkół otrzymają do 1000 NOK na pokrycie stałych, zorganizowanych aktywności, w każdym semestrze, tak długo, jak długo będzie trwał projekt pilotażowy.

Wsparcie aktywności wiosną 2021
Uczniowie wspomnianych szkół zlokalizowanych w centrum/strefie 3 otrzymają ponownie 1000 NOK poprzez aplikację i będą mogli za ich pomocą opłacić stałe, zorganizowane aktywności, które będą odbywały się wiosną 2021. Po opłaceniu aktywności kwota nie będzie już dostępna.

Koszty jakich aktywności pokryć można ze „środków rekreacyjnych” dostępnych w aplikacji AiA?


Środki przeznaczone na aktywności rekreacyjne, czyli wsparcie finansowe w kwocie do 1000 NOK na dziecko w jednym półroczu, mogą zostać przeznaczone jedynie na opłaty z tytułu uczestnictwa i członkostwa/licencji, które są konieczne do brania udziału w stałych, zorganizowanych aktywnościach z zakresu kultury i sportu które odbywają się na co dzień lub przynajmniej 8 razy w ciągu półrocza.

Ze środków przeznaczonych na aktywności rekreacyjne nie można pokrywać kosztów wakacji, obozów i turniejów. Nie można także płacić przy ich użyciu za sprzęt sportowy, instrumenty, ani też pokrywać żadnych innych wydatków bezpośrednich. Wspomniana kwota nie może być także użyta do pokrycia kosztów aktywności prywatnych, których oferta znajduje się w aplikacji AiA, takich jak gra w kręgle, pływanie na basenie, czy inne zajęcia, które są organizowane we własnym zakresie. Jeżeli nie skorzystają Państwo z możliwości ubiegania się o zwrot kwoty, którą już Państwo wydali do 15 czerwca 2021 r. dziecko straci prawo do skorzystania z tych środków.

Jeżeli mają Państwo pytania zachęcamy do kontaktu poprzez aplikację: 

 

Hej!

W gminie Asker zależy nam, aby jak najwięcej dzieci i młodzieży mogło uczestniczyć w różnych zajęciach pozaszkolnych. Dlatego stworzyliśmy własną aplikację internetową o nazwie AiA.

AiA daje dobry przegląd zajęć i może także dawać zniżki wszystkim dzieciom w wieku 6-16 lat, które chcą w nich uczestniczyć.

AiA komunikuje się też z nowym kalendarzem zajęć w Asker «aktiviasker.no».

W aplikacji AiA znajdziesz rabaty na bilety na basen, do parku trampolin, na kręgle i wiele innych imprez.

Żeby z nich skorzystać, trzeba ściągnąć aplikację AiA. Znajdziesz ją na stronie App-store, Google play,
www.asker.nods.no/aia

Jeśli masz mniej niż 18 lat, musisz to zrobić wraz z opiekunem.

Kiedy ściągniesz apkę, otrzymasz zapytanie o rejestrację.
Rejestracja jest całkowicie bezpieczna, gmina Asker sprawdziła to dla Ciebie.

Po rejestracji otrzymasz kartę z kodem QR. Pokażesz go przy zakupie biletów, żeby otrzymać rabat.

AiA jest tak zaprojektowana, aby inni mogli wpłacać pieniądze dziecku na kod QR za pomocą Vipps lub Nets. Np. rodzice albo dziadkowie. Gmina może także czasem oferować bezpłatne imprezy czy zajęcia dzięki karcie.

AiA można używać do zajęć znajdujących się w aplikacji AiA. Nie można jej używać nigdzie indziej, jak np. w kiosku czy sklepie itp.

Dlatego podpowiadamy wam, dorosłym, jak kupić bilety przez AiA następnym razem, kiedy zechcecie zapewnić dziecku aktywne atrakcje.
Im więcej osób używa karty, tym lepsze oferty możemy uzyskać, tak aby jak najwięcej dzieci miało możliwość uczestniczyć w zajęciach w Asker.

Ponieważ karta AiA jest w fazie rozwoju, będziemy wdzięczni za informacje zwrotne od jej użytkowników. Te informacje możecie przesłać do

Baw się dobrze!